FLOW, FIX & FLOURISH

Vastuullinen design lisää onnellisuutta

Hyvä design on lähtökohdiltaan vastuullista, sillä se on suunniteltu kestämään parhaimmillaan vuosisatoja. Designia rakastetaan ja korjataan, huolletaan ja lahjoitetaan eteenpäin, jolloin se jakaa onnellisuutta sukupolvelta toiselle.

Me kuratoimme, myymme ja toimitamme designia päivittäin sadoille asiakkaille ympäri maailmaa, ja siksi haluamme kiinnittää entistä enemmän huomiota sen vastuullisuuteen. Designmaailma ei ole vielä vastuullisuuden saralla valmis, vaan sen eteen on tehtävä lujasti töitä. Meillä on siihen asiantuntijuutta ja intoa.

Finnish Design Shop on laatinut vastuullisuustrategian, joka auttaa meitä tunnistamaan kehityskohteitamme ja kannustaa meitä vaatimaan enemmän sekä itseltämme että kumppaneiltamme. Jaamme vastuullisuustyömme kolmeen osa-alueeseen: Flow, joka liittyy kiertotalouteen ja logistiikan vastuullisuuteen, Fix, joka liittyy tuotevastuuseen ja rooliimme kestävien tuotevalintojen mahdollistajana sekä Flourish, johon liittyy henkilöstömme hyvinvointi sekä arvojemme mukaisten asioiden edistäminen designalan yhteisössä ja yhteiskunnassa.

Vastuullisuusstrategiamme pohjautuu YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin, joista meille tärkeimpiä ovat Vastuullista kuluttamista (12), Ilmastotekoja (13), Maanpäällinen elämä (15), Ihmisarvoista työtä ja talouskasvua (8), Sukupuolten tasa-arvo (5) ja Terveyttä ja hyvinvointia (3).

Flow

Laitamme hyvän designin virtaamaan.

Tuotteiden pitkä elinkaari ja kiertotalous ovat toimintamme ytimessä ja varmistamme, että tuotteet matkaavat perille mahdollisimman vähäpäästöisesti. Tulemme sataprosenttisen hiilineutraaliksi kompensoimalla toiminnastamme aiheutuvat päästöt vuodesta 2021 alkaen.

Fix

Korjaamme kurssin kohti vastuullisempia valintoja.

Tarkasti kuratoidusta valikoimastamme löydät laadultaan ja estetiikaltaan aikaa kestäviä tuotteita, jotka ovat myös läpäisseet vastuullisuusarviomme. Lisäksi kehitämme omia kuljetuspakkauksiamme ympäristön näkökulmasta.

Flourish

Luomme kukoistavan yhteisön kaikkien designin ystävien kanssa.

Tuemme suunnittelijoita ja kumppaneita, jotka jakavat intohimomme laadukkaaseen muotoiluun ja vastuullisuuteen. Huolehdimme henkilöstöstämme ja edistämme yhdessä designalan monimuotoisuutta.

Flow

Laitamme hyvän designin virtaamaan.

Mitä teemme:

 • Tarjoamme käytetylle designille oman markkinapaikan, Francklyn
 • Tarjoamme designtuotteiden leasing-palvelun yrityksille
 • Autamme pidentämään tuotteiden elinkaarta varaosien avulla – ota yhteyttä
 • Tarjoamme ympäristöystävällisiä kuljetusvaihtoehtoja
 • Minimoimme päästöjämme kohti hiilineutraaliutta – esimerkiksi logistiikkakeskuksemme käyttää uusiutuvaa energiaa ja on suunniteltu BREEAM-ympäristöluokitusjärjestelmän Excellent-tason standardien mukaisesti
 • Kompensoimme hiilijalanjälkemme vuodesta 2021 eteenpäin suojelemalla suomalaista metsää – lue lisää ilmastoteoistamme sekä ensimmäisestä suojeluhankkeestamme

1.

Alati kasvavana designalan toimijana velvollisuutemme on toimittaa tilauksia eri puolille maailmaa mahdollisimman vastuullisesti. Pyrimme minimoimaan päästömme kaikilla toimintamme osa-alueilla. Tarjoamme logistiikkakumppaniemme kautta vähäpäästöisiä kuljetusmuotoja. Lisäksi Turussa sijaitseva logistiikkakeskuksemme on suunniteltu BREEAM-ympäristöluokitusjärjestelmän Excellent-tason standardien mukaisesti. Mittaamme päästömme vuositasolla sekä kompensoimme suorasta toiminnastamme ja asiakastilausten kuljetuksista aiheutuvat päästöt vuodesta 2021 alkaen suojelemalla metsää. Lue lisää ilmastoteoistamme.

Kiertotalousajattelu on tärkeä osa toimintaamme. Mahdollistamme jokaiselle designtuotteelle arvoisensa, mahdollisimman pitkän elämän. Käytetyn designin markkinapaikka Francklyssä asiakkaamme voivat myydä aarteensa eteenpäin tai tehdä vastuullisia löytöjä. Mahdollistamme kiertotaloustekoja myös yrityksille tarjoamamme designin leasing-palvelun avulla. Suureen osaan Finnish Design Shopissa myytävistä tuotteista on jo saatavilla varaosia, ja edistämme niiden saatavuutta entisestään.

Ytimekkäästi sanottuna, teemme tuotteen matkasta linjakkaan kuin Alvar Aallon L-jalkarakenne ja läpinäkyvän kuin kirkas lasi. Aina tekijältä kotiin saakka sekä omistajalta seuraavalle – ja sitä seuraavalle.

Täysin ilmastokompensoidut toimitukset

Koska kuljetusala on merkittävä päästöjen lähde, haluamme kantaa kortemme kekoon niiden negatiivisten ilmastovaikutusten vähentämiseksi. Päästöttömiä kuljetusmuotoja kehitetään, mutta työ alalla on vielä kesken. Siksi kannustamme kumppaneitamme kohti kestävämpää toimintaa, kuten siirtymään sähköllä ja fossiilittomilla polttoaineilla toimiviin kuljetusvälineisiin.

Niin kauan kun päästöttömiä vaihtoehtoja ei ole laajasti saatavilla, huolehdimme siitä, että kaikkien toimitustemme hiilijalanjälki on täysin kompensoitu – ilman lisäkustannuksia asiakkaillemme. Iloksemme jotkin toimituskumppaneistamme hyvittävät jo päästönsä.

Finnish Design Shop toteuttaa kompensoinnin hankkimalla suomalaista metsää, joka suojellaan METSO-ohjelman puitteissa. Metsät ovat tärkeä hiilinielu: kun metsä kasvaa, se sitoo samalla ilmakehän hiilidioksidia puihin ja maaperään. Perustamalla uusia suojelualueita voimme samalla vaalia metsien monimuotoisuutta ja kannustaa ihmisiä uusien luontokokemusten ja jokamiehenoikeuksien hyödyntämisen pariin.

Fix

Korjaamme kurssin kohti vastuullisempia valintoja.

Mitä teemme:

 • Kuratoimme tuotevalikoimamme tarkasti
 • Tarjoamme dataan perustuvaa tietoa valikoimamme tuotteiden vastuullisuudesta uuden vastuullisuuskriteeristömme Product Sustainability Frameworkin avulla
 • Ohjeistamme aikaa kestäviin valintoihin Ostajan oppaan avulla
 • Hyödynnämme ympäristöystävällisiä pakkausratkaisuja, kuten suomalaisen Papticin kestävästä ja kierrätettävästä materiaalista valmistettuja pakkauksia

2.

Kuratoimme tuotevalikoimamme vain kestävyys- ja laatukriteerimme täyttäviä tuotteita. Tuotteiden on oltava aikaa kestäviä niin laadultaan kuin estetiikaltaan. Designin aitous on meille itsestäänselvyys.

Product Sustainability Framework PSF on uusi, varta vasten designtuotteille räätälöity vastuullisuuskriteeristömme, joka auttaa vastuullisten ostopäätösten tekemisessä. PSF:n avulla arvioimme valikoimamme tuotteiden vastuullisuutta ja annamme tuotteille yksilöllisen vastuullisuusarvosanan. Arvosanat ja tuotteiden täyttämät vastuullisuuskriteerit ovat nähtävissä jokaisen tuotteen omalla tuotesivulla. Designtuotteille räätälöity vastuullisuuden arviointityökalu on ensimmäinen laatuaan ja toimii siten suunnannäyttäjänä koko muotoilualalle.

Ostajan oppaan avulla autamme kuluttamaan kestävämmin omaan tyyliisi sopivia tuotteita. Lisäksi arvioimme ja kehitämme parempia pakkausratkaisuja, jotta lähetyksemme saapuvat aina ehjänä perille huolehtien samalla, että pakkauksissa on mahdollisimman vähän jätteeksi päätyvää materiaalia.

Flourish

Luomme kukoistavan yhteisön kaikkien designin ystävien kanssa.

Mitä teemme:

 • Toimimme Finnish Design Shopin eettisten toimintaohjeiden mukaisesti
 • Edellytämme kumppaneiltamme eettistä ja muuten toimittajien eettisten toimintaohjeiden mukaista toimintaa
 • Olemme Helsinki Priden virallinen kumppani
 • Lahjoitamme UN Women Suomelle naistenpäivän kampanjamme myötä
 • Nostamme arvojemme mukaisia suunnittelijoita ja vaikuttajia sekä FDS Award- että FDS Influencer Awards -kilpailujen kautta
 • Pyrimme esittämään Design Stories -verkkojulkaisussamme monipuolisia ja tasa-arvoisia sisältöjä: muun muassa haastateltavien sukupuolijakauma on nais- ja miesoletettujen välillä 50/50
 • Järjestämme monimuotoisuus- ja inklusiivisuuskoulutuksia koko henkilöstöllemme
 • Olemme monimuotoisuutta ja inklusiivisuutta työelämässä edistävän Inklusiiv ry:n kannattajajäsen
 • Henkilöstömme jäsenistä koostuva Workplace Designers -tiimi kehittää työpaikkaamme
 • Tuemme henkilöstömme työkykyä ja mielen hyvinvointia sekä rohkaisemme kaikkia tuomaan esiin kehityskohteitamme henkilöstökyselyissä

3.

Kohtaamme toiminnassamme valmistajia, suunnittelijoita ja asiakkaita, jotka yhdessä henkilöstömme kanssa muodostavat alati kasvavan yhteisön. Haluamme tehdä yhteistyötä toimijoiden kanssa, jotka jakavat intohimomme vastuullisuutta ja laadukasta designia kohtaan. Tuemme arvojemme mukaisia toimijoita, uudistamme designalaa ja kehitämme osaltamme maailmaa kestävämmäksi. Finnish Design Shopin eettiset toimintaohjeet ohjaavat meitä päivittäisessä työssämme ja päätöksenteossamme.

Haluamme työllämme edistää designmaailman monimuotoisuutta ja inklusiivisuutta. Nostamme esiin suunnittelijoita ja vaikuttajia, joiden näkemyksiin luotamme ikään, oletettuun sukupuoleen, etnisyyteen tai terveydentilaan katsomatta. Esimerkiksi Design Stories -verkkojulkaisumme osalta huolehdimme, että erilaisia haastateltavia on esillä monipuolisesti. Vaikka tarkastelemme toimintamme monimuotoisuutta muun muassa perinteisten sukupuolikategorioiden kautta, emme ajattele sukupuoli-identiteetin rajoittuvan kaksinapaiseen nainen–mies-jaotteluun.

Kannustamme suunnittelijoita ja brändejä luomaan tuotteita, joita vaalimalla yhä uudet sukupolvet saavat kokea hyvän designin tuoman ilon. Lisäksi tuomme esiin sellaisten suunnittelijoiden, vaikuttajien ja yhteistyökumppanien ääniä, jotka jakavat intohimomme vastuullisuutta ja laadukasta designia kohtaan. Edellytämme kaikilta kumppaneiltamme toimittajien eettisten toimintaohjeiden seuraamista.

Kotiyhteisömme kukoistaa, kun huolehdimme, että henkilöstömme voi hyvin. Tuemme työntekijöidemme työkykyä ja mielen hyvinvointia esimerkiksi varhaisen välittämisen keinoin sekä panostamalla esihenkilötyöhön. Takaamme henkilöstöllemme laadukkaan työterveyshuollon, mielen hyvinvoinnin palvelut sekä liikunta- ja hyvinvointiedun. Kehitystyötä tehdään yhteistyössä esihenkilöiden, HR:n, työterveyden ja työsuojeluhenkilöstön kanssa.

Haluamme olla työpaikka, jossa jokainen voi olla oma itsensä, ja jossa jokaisella on turvallinen olo työskennellä ja tulla kuulluksi. Koko henkilöstölle järjestämämme monimuotoisuus- ja inklusiivisuuskoulutukset ovat yksi askel tässä työssä. Kannustamme jatkuvasti henkilöstöämme tuomaan esiin näkemyksiään. Henkilöstömme jäsenistä koostuva Workplace Designers -tiimi osallistuu aktiivisesti työpaikkamme kehittämiseen. Toteutamme myös vuosittain yhteishenkeä, henkilöstön sitoutuneisuutta ja kehityskohteitamme mittaavan henkilöstötutkimuksen. Luonnollisesti työntekijöillämme on lupa toimia ja neuvotella, kuten kunnon työehtoihin kuuluu.

Onko mielessäsi tapoja, joilla voisimme viedä toimintaamme ja designalaa entistäkin vastuullisempaan suuntaan?

Auta meitä eteenpäin

Design Stories