Hiilijalanjälki 2021 hyvitetty: Finnish Design Shop osti ja suojeli lähes 10 hehtaaria suomalaista metsää

Tehdäkseen päästökompensaatiosta mahdollisimman läpinäkyvää ja vaaliakseen samalla biodiversiteettiä Finnish Design Shop hankki Pirkanmaalta vanhan metsätilan, joka suojellaan pysyvästi METSO-ohjelman puitteissa. Samalla etsitään uusia keinoja hiilijalanjäljen pienentämiseksi entisestään.

Finnish Design Shopin suojelumetsän rajalla oleva mäki erottuu muusta metsästä. Kuva: Jukka Ruutiainen

VUONNA 2021 JULKAISTUN VASTUULLISUUSOHJELMAN mukaisesti Finnish Design Shop hyvittää jatkossa vuosittaisen hiilijalanjälkensä suojelemalla kotimaista metsää. Ensimmäinen suojeltu alue on Pälkäneen Puutikkalan järvimaisemissa sijaitseva 9,56 hehtaarin kokoinen metsätila, joka saa jatkaa kukoistustaan METSO-ohjelman suojelemana alueena.

Etelä-Suomen metsien monimuotoisuutta edistävään METSO-ohjelmaan hyväksytään vain erityisen monimuotoisiksi katsottuja luonnonympäristöjä, kuten vanhaksi kasvaneita, monilajisia metsiä.

”Pälkäneen metsätilan koko ja eteläinen sijainti vaikuttivat ensisilmäyksillä tavoitteisiimme sopivilta, ja myös puustoltaan metsä oli varttunutta, runsaslajista ja lehtomaista. Tältä perustalta lähdimme edistämään metsän alustavia hiililaskelmia sekä tarkempaa monimuotoisuusarvojen kartoitusta. Kävi ilmi, että tila näyttäisi täyttävän kriteerimme niin hiilensidonnan kuin biodiversiteetinkin kannalta ja sopisi mitä todennäköisimmin myös METSO-ohjelmaan”, Finnish Design Shopin Sustainability Coordinator Evie Kivi taustoittaa.

”Kävi ilmi, että tila näyttäisi täyttävän kriteerimme niin hiilensidonnan kuin biodiversiteetinkin kannalta ja sopisi mitä todennäköisimmin myös METSO-ohjelmaan.”

Metsäkaupat lyötiin lukkoon tiukan tarjouskilpailun päätteeksi heinäkuussa 2022.

”Pälkäneen tila löytyi metsien julkisen markkinapaikan Metsätilat.fi:n kautta. Osallistuimme julkiseen tarjouskilpailuun, jonka voitimme hyvin täpärästi. Ratkaiseva tekijä oli myyjän kannalta lopulta se, että meidän kauttamme tila päätyisi pysyvään suojeluun eikä esimerkiksi tontiksi tai talousmetsäksi.”

Vanhat metsät ja lahopuut ovat erityisen arvokkaita biodiversiteetin kannalta. Yli 600 kovakuoriaista tai kääväkästä hyödyntää lahoavaa haapaa. Kuva: Jukka Ruutiainen

Suojelulla välitön ilmastohyöty

”Halusimme, että kompensointi on asiakkaillemme mahdollisimman läpinäkyvää ja sen vaikutukset ovat pysyviä, tieteellisesti perusteltuja sekä selkeästi osoitettavissa”, kertoo toimitusjohtaja Teemu Kiiski, jonka aloitteesta metsien suojelua lähdettiin alkujaan selvittämään. Metsien suojeluun päädyttiin lopulta, kun konsulttitalo Ethican tuottama laaja selvityskin puhui sen puolesta. 

Suojeltavan metsäalueen hiilensidontapotentiaali ja luontoarvot kartoitettiin yritystoiminnan globaaleja vaikutuksia tutkivan kansalaisjärjestö Finnwatchin laadukkaan kompensaation kriteerit huomioiden. Yksi tärkeimmistä kriteereistä on lisäisyys, joka tarkoittaa sitä, että kompensaatiohanke tuottaa aidosti uutta ilmastohyötyä, jota ei olisi tapahtunut muuten. Esimerkiksi päätehakkuun jälkeinen taimien istutus on Suomessa lakisääteinen velvollisuus, joten sitä ei voida pitää lisäisenä.

Suojeltu metsä on monimuotoista tiheysvaihteluineen ja eri puulajeineen. Vain kuusi prosenttia Suomen metsistä on pysyvästi suojeltu – eteläisessä Suomessa luku on noin kolme prosenttia, vaikka siellä monimuotoisuusarvot ovat korkeimmat. Kuva: Jukka Ruutiainen

Ilman suojelua Pälkäneen metsätila olisi todennäköisesti hakattu, ja siten siihen sitoutunut hiili olisi päässyt vapautumaan. Suojelulla voidaan siis turvata metsän hiilivaraston pysyvyys ja saavuttaa näin välitön ilmastohyöty. Ero on huomattava verrattuna esimerkiksi metsitykseen, jossa ilmastohyötyä alkaa syntyä vasta noin 20 vuoden päästä taimien istutuksesta – nuori taimikko itse asiassa vapauttaa enemmän hiiltä kuin sitoo.

Kun metsäkaupat ja suojeluprosessi on saatu päätökseen, loppu hoituu kuin itsestään: metsätila ei vaadi minkäänlaisia hoitotoimia, vaan se saa elää ja kehittyä täysin luonnontilaisena omassa rauhassaan. Tämä on myös paras tapa tukea metsän biodiversiteettiä ja lajiston kehittymistä entistäkin monimuotoisemmaksi.

Suojelulla varmistetaan myös metsän säilyminen hiilinieluna pitkälle tulevaisuuteen. Koska Pälkäneen metsätila suojeltiin valtiollisen METSO-ohjelman puitteissa, on metsän suojelun pysyvyys turvattu vuosikymmeniksi ellei jopa -sadoiksi eteenpäin.

• Lue myös: Hiilineutraali Finnish Design Shop syntyy metsien monimuotoisuutta suojelemalla >

Mukana on myös pieni alue noin 50-vuotiasta istutettua kuusikkoa. Kuva: Jukka Ruutiainen

Ykköstavoitteena päästöjen minimointi

Pälkäneen metsätilan suojelulla tuotetaan ilmastohyötyjä kaikkiaan 3890 hiilidioksidiekvivalenttitonnia (tCO2e), joka ylittää Finnish Design Shopin toiminnasta vuonna 2021 aiheutuneet 3633 tCO2e:n päästöt. Hiilidioksidiekvivalentti (CO₂e) on mittayksikkö, joka kuvaa eri kasvihuonekaasupäästöjen yhteenlaskettua ilmastoa lämmittävää vaikutusta.

Asiantuntijayritys UseLessin toteuttamaan hiilijalanjälkilaskentaan sisällytettiin mukaan paitsi Finnish Design Shopin oman toiminnan päästöt myös kaikki sellaiset arvoketjussa syntyneet päästöt, joihin on mahdollista vaikuttaa joko suoraan tai välillisesti.

”70 prosenttia hiilijalanjäljestämme on peräisin toimituksista, joten etenkin tähän haemme nyt ratkaisuja yhteistyössä kuljetuskumppaniemme kanssa.”

Finnish Design Shopin vastuullisuusstrategian ensisijainen tavoite on päästöjen minimoimisessa ja hiilijalanjäljen pienentämisessä entisestään. Millä keinoin päästöjä olisi tarkoitus vähentää jatkossa?

”Ensisijaisesti pyrimme vaikuttamaan niihin tekijöihin, jotka muodostavat suurimman osuuden päästöistämme. 70 prosenttia hiilijalanjäljestämme on peräisin toimituksista, joten etenkin tähän haemme nyt ratkaisuja yhteistyössä kuljetuskumppaniemme kanssa. Optimoimme myös pakkausratkaisujamme, vaikkakin pakkausten osuus kokonaispäästöistämme on melko vaatimaton, viisi prosenttia”, Evie Kivi kertoo.

Pälkäneen metsätilaan kuuluu myös peltoa, joka muuttuu vuosikymmenten saatossa metsäksi. Kuva: Jukka Ruutiainen

Kiven mukaan Finnish Design Shopin oman suoran toiminnan päästöt pienenivät vuonna 2021 radikaalisti uusien energiatehokkaiden tilojen ja uusiutuvan energian käytön myötä: ”Energiankäyttömme päästöt pienenivät 96 prosenttia edellisvuoteen verrattuna, kun muutimme Aviatien BREEAM Excellent -sertifioituun ja täysin uusiutuvaa energiaa hyödyntävään logistiikkakeskukseen.”

Maalämmöllä lämpiävän ja omia aurinkopaneeleja hyödyntävän logistiikkakeskuksen ansiosta Finnish Design Shopin oman suoran toiminnan päästöjen osuus hiilijalanjäljestä onnistuttiin kutistamaan vaatimattomaan 0,1 prosenttiin.

”Jatkossa laskemme hiilijalanjälkemme vuosittain sekä hankimme ja suojelemme metsää sen verran, että organisaatiomme hiilitase tasapainottuu. Emme tule käymään tuottamillamme kompensaatioyksiköillä kauppaa nyt tai tulevaisuudessa”, Kivi lupaa.


Omistatko METSO-ohjelman kriteerit mahdollisesti täyttävän metsän, jonka voisi rauhoittaa suojelualueeksi? Finnish Design Shop on kiinnostunut ostamaan luonnonsuojelullisesti arvokkaita metsätiloja, joilla ei kuitenkaan vielä ole suojelustatusta. Voit jättää yhteydenottopyynnön Ilmastoteot-sivuillamme


Katso myös:

Ilmastoteot >
Finnish Design Shopin vastuullisuusohjelma >
• Kysymykset ja lisätiedot: sustainability@finnishdesignshop.com >

Teksti: Nora Uotila

Edellinen juttu
Seuraava juttu
Tilaa Finnish Design Shopin uutiskirje niin osallistut lahjakortin arvontaan!

Tilaa uutiskirje

Rakkaudesta hyvään muotoiluun

Design Stories on Finnish Design Shopin oma nettijulkaisu, joka esittelee skandinaavisia koteja, klassikoita ja ajankohtaisia uutuuksia. Tervetuloa viihtymään seurassamme!

Siirry Design Storiesin etusivulle

Osta pohjoismaista muotoilua

Design Storiesin tarjoaa Finnish Design Shop, maailman suurin pohjoismaisen muotoilun verkkokauppa.

Siirry ostoksille Finnish Design Shopiin

Osta ja myy vintageaarteita

Franckly.com on Finnish Design Shopin ylläpitämä ja kuratoima käytettyjen designtuotteiden osto- ja myyntipaikka.

Tutustu Francklyn valikoimaan