MYY MEILLE METSÄSI

Suojelemme sen

Hiilineutraaliksi suomalaista metsää suojelemalla

Me Finnish Design Shopissa uskomme vastuullisen designin lisäävän onnellisuutta. Näin ollen pyrimme kohti hiilineutraaliutta päästövähennysten ja kompensointihankkeiden kautta.

Vuonna 2021 selvitimme liiketoimintamme hiilijalanjäljen ensimmäistä kertaa ja tunnistimme samalla tärkeimmät päästövähennyskohteemme. Nyt työstämme hiilineutraaliuden tiekarttaa päästöjemme minimoimiseksi.

Kaikkien päästöjen välttäminen ei ole heti mahdollista. Haluamme kuitenkin kantaa vastuun ilmastovaikutuksistamme, ja siksi hyvitämme hiilijalanjälkemme suojelemalla suomalaista metsää.

Metsien suojelussa yhdistyvät sekä vaikuttavat ja kauaskantoiset ilmastohyödyt että biodiversiteetin vaaliminen. Metsänsuojelu turvaa kasviston ja maaperän hiilivaraston pysyvyyden sekä varmistaa, että metsä säilyy hiilinieluna ja moninaisen eliölajiston elinympäristönä myös jatkossa. Suojelemme metsäalueet METSO-ohjelman puitteissa tai yksityisenä suojelualueena, ja jatkossa teemme uusia metsähankintoja vuosittain. METSO on valtiollinen suojeluohjelma, joka vahvistaa alueen korkean luonnonsuojelullisen arvon ja varmistaa pysyvän suojelun.

Ensimmäinen Finnish Design Shopin suojelema metsä sijaitsee Pälkäneellä

Finnish Design Shop on hankkinut ja suojellut ensimmäisen oman metsänsä syyskuussa 2022. Metsätila sijaitsee kauniissa järvimaisemassa Pirkanmaan Pälkäneellä, ja kokoa sillä on 9,56 hehtaaria. Luonnoltaan alue on monimuotoisuuden kannalta arvokasta varttunutta ja monilajista, lehtomaista kangasmetsää.

Metsä on suojeltu pysyvästi valtiollisen METSO-hankkeen puitteissa. Suojelulla tuotetuilla ilmastohyödyillä (3890 tCO2e) hyvitämme vuoden 2021 päästömme (3633 tCO2e) ja saavutamme hiilineutraaliuden. Hiililaskelmat on tuottanut ulkoinen laskentakumppanimme Arvometsä Oy tarkan paikallisen datan perusteella, jonka metsäammattilainen on kerännyt maastossa. Lue lisää kompensointitavastamme.

Kyseinen Pälkäneen metsätila oli haluttu. Jos emme olisi suojelleet metsää, se olisi todennäköisesti hakattu tontiksi tai muokattu talousmetsäksi. Metsän sijainti Etelä-Suomessa tekee siitä erityisen tärkeän suojelukohteen. Lue lisää ensimmäisestä suojeluhankkeestamme.

Myy meille metsäsi – suojelemme sen

Onko sinulla takataskussa metsää, jonka sallisit säilyvän kääpien, kuukkelien ja kaskikeijujen kotina myös tulevaisuudessa? Myy metsäalueesi meille suojeltavaksi!

Finnish Design Shop on kiinnostunut ostamaan luonnonsuojelullisesti arvokkaita metsätiloja, joilla ei kuitenkaan vielä ole suojelustatusta. Kyseessä voi olla esimerkiksi pidempään käsittelemättömänä kehittynyt uudistuskypsä metsikkö tai korkean suojeluarvon HCV-alueeksi luokiteltu talousmetsä.

Mikäli omistat METSO-ohjelman kriteerit mahdollisesti täyttävän metsän, jonka voisi rauhoittaa suojelualueeksi, täytäthän alla olevan lomakkeen niin olemme sinuun yhteydessä. Lupaamme kilpailukykyisen markkinahinnan, sujuvat kaupat sekä metsän säilymisen varjeltuna luontoalueena, josta myyjä pääsee jatkossakin nauttimaan jokamiehenoikeuksien puitteissa.

Ensisijaisesti etsimme joko Etelä-Suomeen, Keski-Suomeen tai Pohjanmaalle sijoittuvia metsätiloja, jotka sisältävät jonkin METSO-ohjelman elinympäristöistä.

Vuoden 2021 hiilijalanjälkemme: 3633 tCO2e

Vuonna 2021 otimme oleellisen askeleen kohti hiilineutraaliutta: selvitimme Finnish Design Shopin hiilijalanjäljen ensi kertaa. Kun meillä on dataa ja ymmärrystä toimintamme kokonaisvaikutuksista, voimme asettaa perusteltuja ilmastotavoitteita sekä tehdä vaikuttavia toimia päästöjen vähentämiseksi. Vuoden 2021 hiilijalanjälkemme oli kokonaisuudessaan 3633 tCO2e. Omasta suorasta toiminnastamme aiheutuvien päästöjen osuus kokonaispäästöistä oli 0,1 %.

Loput syntyivät arvoketjussamme seuraavasti:

 • 70 % tuotteiden kuljetukset
 • 18 % varaston ja toimistojen kalustohankinnat
 • 5 % pakkaukset
 • 2 % jätehuolto
 • 1 % henkilöstön matkat työpaikalle
 • 4 % muut lähteet

Työmme päästöjen minimoimiseksi jatkuu

Vuonna 2021 onnistuimme vähentämään energiankäyttömme päästöjä 96 % edellisvuoteen nähden. Tämän taustalla olivat muutto uuteen energiatehokkaaseen logistiikkakeskukseen sekä investoinnit uusiutuvaan energiaan. Turun logistiikkakeskus on BREEAM Excellent -ympäristösertifioitu, ja hyödynnämme sen tiloissa maalämpöä sekä täysin uusiutuvaa energiaa.

Työstämme parhaillaan päästöjen minimoinnin tiekarttaa. Tulemme panostamaan etenkin ekologisempiin kuljetusvaihtoehtoihin ja pakkausratkaisuihin sekä painottamaan ympäristövastuuta kumppanivalinnoissamme entistä enemmän.

Hiilineutraaliksi suomalaista metsää suojelemalla

Hiilineutraali Finnish Design Shop syntyy suomalaista metsää suojelemalla. Metsien suojelu tuottaa merkittäviä ilmastohyötyjä ehkäisemällä metsän hiilivaraston vapautumista ja turvaamalla kasvavan puuston säilymisen hiilinieluna. Samalla suojaamme arvokkaita luontoalueita ja vaalimme biodiversiteettiä. Nykyisellään vain hälyttävän pieni osuus, 6 %, Suomen metsistä on pysyvästi suojeltu, minkä takia monien lajien elinympäristöt ovat vaarantuneet.

Käytännössä Finnish Design Shop hankkii Suomesta metsäalueita ja suojelee nämä METSO-ohjelman puitteissa tai yksityisenä suojelualueena. Näin saamme päästöjä aiheuttavat ja hiiltä sitovat toimintomme tasapainoon, ja varmennamme metsille pitkäaikaisen suojelustatuksen. Finnish Design Shopin ensimmäinen suojeltu metsä sijaitsee Pälkäneellä.

Omistatko sinä etsimämme metsän?

USEIN KYSYTTYÄ

 • Hiilijalanjäljen selvittäminen ja liiketoiminnan kokonaisvaikutusten ymmärtäminen on kaiken vaikuttavan ilmastotyön perusta.
 • Vuonna 2021 ensimmäistä kertaa toteutetun hiilijalanjälkilaskentamme kokonaistulos oli 3 633 hiilidioksidiekvivalenttitonnia (tCO2e).
 • Omasta suorasta toiminnastamme aiheutuvien päästöjen osuus kokonaistuloksesta oli 0,1 %. Loput päästöistä syntyivät arvoketjussamme seuraavasti: 70 % tuotteiden kuljetukset, 18 % varaston ja toimistojen kalustohankinnat, 5 % pakkaukset, 2 % jätehuolto, 1 % henkilöstön matkat työpaikalle, 4 % muut lähteet.
 • Laskelmiin on sisällytetty sekä Finnish Design Shopin omassa suorassa toiminnassa (scope 1 & 2) että arvoketjussa (scope 3) syntyvät päästöt. Scopen 3 piiristä raportoimme seuraavat oman toimintamme kannalta olennaiset päästökategoriat: 1) ostetut tuotteet ja palvelut, 2) käyttöomaisuus, 3) polttoaineiden tuotanto ja siirtohäviöt, 4) raportoivan organisaation maksamat kuljetukset, 5) jätehuollon päästöt, 6) liikematkustus, 7) töihin matkustaminen, 8) omaan käyttöön vuokrattu omaisuus, 9) lähtevät kuljetukset ja jakelupalvelut, sekä 12) myytyjen tuotteiden pakkausmateriaalien käytöstä poisto.
 • Koska laskenta keskittyy Finnish Design Shopin operatiivisen toiminnan päästöihin, on siitä rajattu pois sisään tuleva logistiikka sekä myytyjen tuotteiden valmistuksen, käytön ja käytöstä poiston hiilijalanjälki.
 • Laskennan suoritti GHG-protokollan mukaisesti ulkoinen laskentakumppanimme UseLess Oy.
 • Jatkossa seuraamme hiilijalanjälkemme kehitystä vuosittain.
 • Vuonna 2021 teimme mittavia investointeja, jotta voimme minimoida toimintamme ilmastovaikutuksia myös pitkällä aikavälillä.
 • Muutto uuteen BREEAM Excellent -sertifioituun logistiikkakeskukseen pienensi energiankäyttömme päästöjä 96 %. Energiatehokas logistiikkakeskus lämpiää maalämmöllä ja käyttää täysin uusiutuvaa sähköä, josta osa tuotetaan omilla aurinkopaneeleillamme.
 • Tällä hetkellä työstämme päästöjen minimoinnin tiekarttaa vuoden 2021 hiilijalanjälkilaskennan tulosten pohjalta. Suosimme jo nyt kunnianhimoista ilmastotyötä tekeviä kumppaneita, mutta jatkossa tulemme panostamaan entistä enemmän ekologisempiin kuljetusvaihtoehtoihin ja pakkausratkaisuihin.
 • Tuotamme lisäksi positiivisia kädenjälkivaikutuksia mahdollistamalla asiakkaillemme vähähiilisiä tuotevalintoja Francklyn kautta. Franckly on käytetyn designin markkinapaikka, jonka kautta kuka tahansa voi ostaa ja myydä käytettyjä designaarteita. Näin tuotteet saavat arvoisensa, pitkän ja vaiheikkaan elämän.

Hiilineutraali Finnish Design Shop syntyy suomalaista metsää suojelemalla.

Teettämämme laajan taustaselvityksen perusteella metsien suojelu tuottaa merkittäviä ilmastohyötyjä ehkäisemällä metsän hiilivaraston vapautumista sekä turvaamalla kasvavan puuston säilymisen hiilinieluna.

Metsien suojelulla saamme myös turvattua arvokkaita luontoalueita ja tuettua siten biodiversiteettiä. Metsien suojelun tilanne Suomessa on tällä hetkellä hälyttävä, sillä vain 6 % koko maan metsistä on pysyvästi suojeltu. Tämä vaarantaa monien tärkeiden elinympäristöjen säilymisen ja erityisesti uhanalaisten lajien elinvoiman.

Käytännössä Finnish Design Shop hankkii metsää sen verran, että päästöjä aiheuttavien ja hiiltä sitovien toimintojemme hiilitasapaino on nolla. Kun suojelemme alueet valtiollisen METSO-ohjelman puitteissa tai yksityisenä suojelualueena, varmistamme niille pysyvän suojelustatuksen.

Hankimme ja suojelemme vain metsätiloja, joita uhkaa suora ja välitön hakkuuriski. Tämä tarkoittaa, että suojelutoimet eivät mitä todennäköisimmin tapahtuisi ilman, että me tartumme toimeen. Näin perustamme täysin uusia suojelualueita ja saamme aikaan aitoa, lisäistä hyötyä hiilensidonnan ja luonnon monimuotoisuuden kannalta.

Finnish Design Shop keskittyy tarkastelemaan organisaationsa hiilitasapainoa, eli sen hiiltä päästävien ja hiiltä sitovien toimintojen suhdetta. Emme käy kauppaa tuottamillamme kompensaatioyksiköillä nyt tai tulevaisuudessa.

Finnish Design Shopin ensimmäinen suojeltu metsä sijaitsee Pirkanmaan Pälkäneellä. 9,56 hehtaarin kokoinen metsäalue on suojeltu pysyvästi METSO-ohjelman puitteissa. Suojelulla tuotetut ilmastohyödyt (3890 tCO2e) kattavat vuoden 2021 päästömme (3633 tCO2e).

Hiililaskelmat on tuottanut ulkoinen laskentakumppanimme Arvometsä Oy. Laskelmien pohjana oleva data on kerätty maastossa kenttäkäynnillä paikallisen metsänhoitoyhdistyksen asiantuntijan toimesta. Jokaisen metsätilan hiilensidontapotentiaali ja luontoarvot kartoitetaan erikseen Finnwatchin laadukkaan kompensaation kriteerit huomioiden.

Jatkossa teemme uusia metsähankintoja vuosittain. Sellaisessa epätodennäköisessä mutta periaatteessa mahdollisessa tilanteessa, jossa suojelemamme metsä tuhoutuisi esimerkiksi maastopalossa, aloittaisimme korvaavan metsän etsinnän välittömästi.

Lue lisää ensimmäisestä suojeluhankkestamme

Lue lisää kompensoinnin ja metsien suojelun lähtökohdistamme

Finnish Design Shop on laatinut vastuullisuustrategian, joka auttaa meitä tunnistamaan kehityskohteitamme ja kannustaa meitä vaatimaan enemmän sekä itseltämme että kumppaneiltamme.

Lue lisää vastuullisuusstrategiastamme

Design Stories