Finnish Design Shop on inklusiivisuutta työelämässä edistävän Inklusiivin kannattajajäsen

Finnish Design Shopin arvoihin kuuluu olla verkkokauppa, joka on avoinna aina – ja kaikille. Pohjoismaisiin arvoihin nojaava yritys onkin liittynyt työelämän monimuotoisuutta, inklusiivisuutta ja yhdenvertaisuutta edistävän Inklusiivin kannattajajäseneksi. Inklusiivin operatiivinen johtaja Julia Hämäläinen jakoi Design Storiesille 10 askelta kohti inklusiivisempaa arkea.

Finnish Design Shopin vastuullisuustyö
Finnish Design Shopin vastuullisuustyöhön kuuluu olennaisena osana kukoistavan yhteisön rakentaminen kaikkien designin ystävien kanssa. Inklusiivin koulutukset ovat verkkokaupallemme tärkeitä askelia.

KUKOISTAVA JA KAIKILLE AVOIN YHTEISÖ on sekä jatkuvan työn tulosta että yksi Finnish Design Shopin vastuullisuustyön kantavista teemoista. Edistääksemme kaiken toimintamme kannalta tärkeitä arvoja olemme järjestäneet koko henkilöstöllemme monimuotoisuus- ja inklusiivisuuskoulutuksia yhteistyössä Inklusiivin kanssa. Pitkäjänteisen kehitystyön tueksi Finnish Design Shop on myös liittynyt Inklusiiv ry:n kannattajajäseneksi.

Pyysimme Inklusiivin operatiivista johtajaa Julia Hämäläistä kertomaan yhdistyksen toiminnasta ja jakamaan vinkkejä, joilla jokainen voi edistää inklusiivisempaa arkea omassa elämässään.

Julia Hämäläinen, Inklusiiv ry:n operatiivinen johtaja
Ulkomaita myöten työkokemusta kartuttanut Julia Hämäläinen toimii Inklusiivin operatiivisena johtajana.

Hei, Julia! Työskentelet Inklusiivin operatiivisena johtajana ja D&I-konsulttina. Miten Inklusiiv sai alkunsa, ja mitä kaikkea sen työhön sisältyy?
”Inklusiiv on Katja Toropaisen vuonna 2019 perustama rekisteröity yhdistys, jonka missio on jakaa tietoa monimuotoisuudesta, inklusiivisuudesta ja yhdenvertaisuudesta sekä auttaa organisaatioita muuntamaan tieto toiminnaksi. Inklusiiv lähti alun perin liikkeelle kampanjasta, jossa yrityksiä haastettiin raportoimaan monimuotoisuusdataansa.

Pian yhdistyksen ympärille alkoi kerääntyä kiinnostuneita yrityksiä ja yksilöitä, jotka halusivat tukea ja edistää muutosta Suomen työelämässä. Rakennamme alati kasvavaa, nyt jo 54 kannattajajäsenen laajuista yhteisöä organisaatioiden kanssa, jotta voimme tukea niitä monimuotoisuuden ja inklusiivisuuden edistämisessä. Toteutamme erilaisia projekteja, kampanjoita sekä tapahtumia, jotka tukevat monimuotoisen ja inklusiivisen työelämän rakentamista. Tarjoamme myös räätälöityjä palveluita, koulutuksia ja konsultointia.”

Monimuotoisuus ja inklusiivisuus voivat olla monelle vieraita käsitteitä. Voisitko avata niiden merkityksiä?
”Monimuotoisuudella eli diversiteetillä tarkoitetaan ihmisten välisiä eroavaisuuksia, kuten esimerkiksi sukupuolta, ikää, etnisyyttä, koulutustaustaa, kansallisuutta tai seksuaalista suuntautumista. Inklusiivisuudella puolestaan tarkoitetaan osallistavaa, avointa, psykologisesti turvallista ja kaikkia kunnioittavaa ympäristöä. Inklusiivinen työkulttuuri on sellainen, jossa kaikkia arvostetaan ja kunnioitetaan. Jokaisella yksilöllä on mahdollisuus osallistua organisaation menestykseen ja saada oma äänensä kuuluviin.”

”Inklusiivinen työkulttuuri on sellainen, jossa kaikkia arvostetaan ja kunnioitetaan.”

Millaisia haasteita yrityksillä yleisesti ottaen on inklusiivisuus- ja monimuotoisuusteemoihin liittyen?
”Teemojen tärkeydestä on puhuttu jo pitkään, mutta moni toimija on vielä konkreettisia toimia vailla. Ymmärryksen ja tietoisuuden puute johtajatasolla on yksi yleisimmistä haasteista. Laaja-alainen muutos alkaa vasta, kun johtajat ymmärtävät monimuotoisuuden, yhdenvertaisuuden ja inklusiivisuuden tärkeyden sekä jalkauttavat ne jokapäiväiseen toimintaan. Toinen haaste koskee työkalujen ja osaamisen puutetta, minkä johdosta yritykset valitsevat usein helppoja ja nopeita ratkaisuja. Niiden sijaan rakenteelliset haasteet edellyttävät jatkuvia ja järjestelmällisiä ponnisteluja. Kolmas haaste ilmenee siinä, ettei tunnisteta tarvetta oppia lisää eri kulttuureista, omista ennakkoluuloistamme ja oppia arvostamaan erilaisuutta.”

Kertoisitko hieman omasta urapolustasi?
”Olen työskennellyt kansainvälisisissä organisaatioissa niin Suomessa kuin ulkomailla. Teknologia- ja kasvuyritystapahtuma Slushin henkilöstöjohtajana toimimisen lisäksi olen muun muassa vastannut Smartly.io-ohjelmistoyrityksen HR-toiminnoista.

Kokemusteni kautta olen päässyt näkemään, että monimuotoisuus on välttämätöntä menestymiselle, kansainvälistymiselle sekä kilpailukyvyn säilyttämiselle myös tulevaisuudessa. Kehitystyöstä hyötyvät niin organisaatiot, tiimit kuin yksilötkin, sillä se edistää yhdenvertaista ja parempaa työelämää kaikille. Jokaisella pitäisi olla mahdollisuus päästä hyödyntämään täysi potentiaalinsa.”

Inklusiiv ry
Inklusiivin tiimi toteuttaa erilaisia projekteja, kampanjoita sekä tapahtumia, jotka tukevat monimuotoisen ja inklusiivisen työelämän rakentamista.

Miten tietoa inklusiivisuudesta ja monimuotoisuudesta voi jakaa eri tavoin?
”Meistä on ollut hienoa huomata, että tietoisuus teemojen tärkeydestä on noussut laajempaan keskusteluun Suomessa sekä mediassa että sosiaalisen median puolella. Paljon on kuitenkin vielä tehtävää, jotta monimuotoisuus ja inklusiivisuus toteutuisivat kattavammin työelämässä. Muutoksen ajamisessa etenkin datan, tutkimuksen ja käytännön esimerkkien rooli on tärkeä.

Me Inklusiivilla keskitymme nimenomaan tietoisuuden lisäämiseen, minkä lisäksi autamme organisaatioita muuttamaan tiedon toiminnaksi. Olemme koonneet tietopankkiimme parhaita käytäntöjä sekä oppeja toteuttamastamme tutkimuksesta, joka keskittyi suomalaisten yritysten monimuotoisuuteen ja inklusiivisuuteen.”

”Inklusiivisuus ei ole vain mielentila, vaan sen edistämiseksi vaaditaan toimintaa.”

Finnish Design Shop on mukana Inklusiiv ry:n toiminnassa kannattajajäsenenä. Mitä jäsenorganisaatioiden tulee huomioida toiminnassaan ja mitä jäsenyyteen sisältyy?
”Rakennamme yhteisöä, jonka keskiössä on oppiminen ja oman toiminnan kehittäminen. Huolimatta siitä, mikä organisaatioiden lähtökohta on, yhteisömme voi auttaa niitä matkalla kohti monimuotoisempaa ja inklusiivisempaa työpaikkaa. Jäsenet voivat hyödyntää jakamiamme tiedonlähteitä, oppia ja jakaa parhaita käytäntöjä tapahtumien kautta sekä verkostoitua muiden teemoja edistävien organisaatioiden kanssa. Järjestimme muun muassa vastikään Inklusiiv Talks -keskustelutapahtuman inklusiivisesta johtamisesta. Rohkaisemme jäseniämme pohtimaan myös muun muassa tiedostamattomia ennakkoluuloja sekä keinoja olla hyvä liittolainen.”

Miten jokainen meistä voi ottaa inklusiivisuus- ja monimuotoisuusasiat huomioon omassa arjessaan, niin työpaikalla kuin sen ulkopuolella?
”Inklusiivisuus ei ole vain mielentila, vaan sen edistämiseksi vaaditaan toimintaa. On helppo ajatella, että vastuu on muiden harteilla. Sen sijaan on tärkeää aloittaa itsestämme: omasta tietoisuudesta, ymmärryksestä ja niiden kehittämisestä. Kyseessä on jatkuva prosessi, jossa kukaan ei ole koskaan valmis. Jokainen voi ottaa alla olevat askeleet avuksi!”

Finnish Design Shopin vastuullisuustyö
Finnish Design Shop pyrkii edistämään monimuotoisuutta ja inklusiivisuutta muun muassa virallisen Helsinki Pride -kumppanuuden kautta. Kampanjan on kuvittanut Eija Vehviläinen.

10 askelta, joilla jokainen meistä voi olla inklusiivisempi

  • Keskustele, lue ja lisää tietoisuutta aiheesta proaktiivisesti
  • Opi omista tiedostamattomista ennakkoluuloista
  • Mieti, miten viestit käyttämiesi sanojen, kuvien ja kielen kautta
  • Kuuntele aktiivisesti ja ole empaattinen
  • Haasta stereotypioita ja vältä ennakko-oletuksia
  • Ole tietoinen omasta asemasta ja etuoikeuksista
  • Pysy avoimena ja uteliaana sekä kysy paljon kysymyksiä
  • Älä aliarvioi tai vähättele muiden kokemuksia tai tunteita
  • Arvosta jokaista yksilöä sellaisenaan
  • Puutu, jos näet, että joku toimii väärin tai epäkunnioittavasti

Katso myös:

Inklusiiv ry >
Finnish Design Shopin vastuullisuustyön painopisteet >

Teksti: Eero Nurmi Kuvat: Wasim Al-Nasser ja Vera Väänänen Kuvitukset: Eija Vehviläinen

Edellinen juttu
Seuraava juttu
Tilaa Finnish Design Shopin uutiskirje niin osallistut lahjakortin arvontaan!

Tilaa uutiskirje

Rakkaudesta hyvään muotoiluun

Design Stories on Finnish Design Shopin oma nettijulkaisu, joka esittelee skandinaavisia koteja, klassikoita ja ajankohtaisia uutuuksia. Tervetuloa viihtymään seurassamme!

Siirry Design Storiesin etusivulle

Osta pohjoismaista muotoilua

Design Storiesin tarjoaa Finnish Design Shop, maailman suurin pohjoismaisen muotoilun verkkokauppa.

Siirry ostoksille Finnish Design Shopiin

Osta ja myy vintageaarteita

Franckly.com on Finnish Design Shopin ylläpitämä ja kuratoima käytettyjen designtuotteiden osto- ja myyntipaikka.

Tutustu Francklyn valikoimaan