Käyttöehdot

FinnishDesignShop.fi-verkkokaupan sopimusehdot
1. Sopimuksen osapuolet ja sopimusehtojen soveltaminen
2. Rekisteröityminen ja verkkokaupassa asiointi
3. Tilaaminen
4. Tuotteiden hinnat ja toimitus
5. Palveluiden sisältö ja toimitus
6. Sisustussuunnittelupalveluihin liittyvät asiakkaan vastuut ja velvollisuudet
7. Peruuttaminen ja palautukset
8. Takuu, virhevastuu ja reklamaatio
9. Maksutavat
10. Muutokset
11. Riitojen ratkaisu
12. Yritysasiakkaita koskevat lisäehdot

1. Sopimuksen osapuolet ja sopimusehtojen soveltaminen
Näitä sopimusehtoja sovelletaan Finnish Design Shop Oy:n ja sen asiakkaiden välillä asiakkaan ostaessa Finnish Design Shopin tarjoamia tuotteita tai palveluita FinnishDesignShop.fi-verkkokaupasta taikka muutoin Finnish Design Shopin kanssa kirjallisesti sovitun mukaisesti.

Tuotteiden tai palveluiden toimittamista koskeva sopimus, jonka osa nämä sopimusehdot ovat, on voimassa Finnish Design Shop Oy:n ja tuotteita tai palveluita tilanneen asiakkaan välillä.

Mikäli asiakas on kuluttaja, noudatetaan Finnish Design Shopin ja asiakkaan välillä soveltuvaa Suomen ja EU:n kuluttajansuojalainsäädäntöä sekä näitä sopimusehtoja. Edellä sanotusta huolimatta, mikäli asiakas on kuluttaja, jonka kotipaikka on muu EU-jäsenvaltio kuin Suomi, asiakas voi vedota myös oman kotipaikkansa pakottavaan lainsäädäntöön. Mikäli asiakas on yritys tai muu organisaatio, noudatetaan ensisijaisesti näitä sopimusehtoja sekä toissijaisesti Suomen kauppalakia sekä muuta soveltuvaa Suomen lainsäädäntöä.

Finnish Design Shop Oy:n yhteystiedot:
Finnish Design Shop Oy / FinnishDesignShop.fi, Aviatie 2, 20360 Turku
Y-tunnus: 1907012-1
Sähköposti: info@finnishdesignshop.com
Puhelin: 020 743 2530

2. Rekisteröityminen ja verkkokaupassa asiointi
Kuluttaja sekä yritysasiakasta edustava käyttäjä voivat rekisteröityä FinnishDesignShop-verkkokaupan käyttäjäksi täyttämällä rekisteröitymislomakkeen ja valitsemalla itselleen käyttäjätunnuksen sekä salasanan. Asiakas voi tilata tuotteita myös rekisteröitymättä.

Tilaamalla tuotteita käyttäjä vakuuttaa tutustuneensa näihin ehtoihin, hyväksyy ne ja sitoutuu noudattamaan niitä. Toimiessaan yrityksen tai muun organisaation puolesta, käyttäjä vakuuttaa olevansa oikeutettu edustamaan kyseistä organisaatiota. Käyttäjä vakuuttaa myös olevansa vähintään 18-vuotias.

Asiakas vastaa kaikista asiakkaan käyttäjätunnuksella ja salasanalla tehdyistä tilauksista. Asiakas sitoutuu huolehtimaan siitä, ettei käyttäjätunnusta tai salasanaa saateta ulkopuolisten tahojen tietoon.

3. Tilaaminen
Tavaroiden tai palveluiden toimittamista koskeva sitova sopimus syntyy, kun Finnish Design Shop lähettää asiakkaalle tilausvahvistuksen, jossa tuotteen tai palvelun saatavuus ja toimitusaika vahvistetaan.

Finnish Design Shopilla on oikeus perustellusta syystä olla hyväksymättä asiakkaan tilausta.

4. Tuotteiden hinnat ja toimitus
Tuotteen tai palvelun hinta on verkkokaupassa tuote- tai palvelutietojen yhteydessä tilaushetkellä näkyvä hinta.

Tiedot kulloinkin voimassaolevista hinnoista ja toimitusvaihtoehdoista löytyvät tuote- ja palvelukohtaisten tietojen yhteydestä.

Hinnat ja sopimukseen liittyvät muut veloitukset ilmoitetaan euroissa (EUR).

Myytäessä ja kuljetettaessa tuotteita EU-maihin ilmoitetut hinnat sisältävät Suomen lainsäädännön mukaisen arvonlisäveron.

Myytäessä ja kuljetettaessa tuotteita EU-maiden ulkopuolelle tuotteen asiakas vastaa paikallisista veroista, tullimaksuista ja muista näihin verrattavista kustannuksista.

Finnish Design Shop toimittaa myymänsä tuotteet asiakkaalle kolmannen osapuolen kanssa tekemänsä kuljetussopimuksen perusteella. Kuljetuskustannukset lisätään tilauksen hintaan. Kunkin tilauksen kuljetuskustannukset ilmenevät verkkokaupan ostoskori-osiossa.

Tuotteiden toimitusajat määräytyvät tuotekohtaisesti. Toimitusaika riippuu tuotteen saatavuudesta ja lähetyksen määränpäästä.

Finnish Design Shop ei ole vastuussa tämän sopimuksen mukaisista velvoitteistaan, mikäli Finnish Design Shop ei kykene suorittamaan omia velvoitteitaan ylivoimaisen esteen (force majeure) johdosta.

Mikäli asiakas tilaa useamman tuotteen kerralla, Finnish Design Shop varaa itselleen oikeuden toimittaa tilatut tuotteet erillisinä lähetyksinä.

Finnish Design Shop vastaa tuotteen häviämisestä tai rikkoutumista kuljetuksen aikana. Finnish Design Shop ei vastaa tuotteen häviämisestä tai rikkoutumisesta, kun tuote on toimitettu asiakkaan haltuun tai muuhun sovittuun määränpäähän asiakkaan noudettavaksi.

Finnish Design Shop voi oman harkintansa mukaan tarjota asiakkaalle erilaisia palvelu- tai tuotekohtaisia alennuksia. Alennuksia ei voi yhdistää muihin asiakkaalle mahdollisesti tarjolla oleviin alennuksiin tai tarjouksiin.

Hinnat sisältävät kulloinkin voimassaolevan arvonlisäveron. Finnish Design Shop pidättää oikeuden hintojen muutoksiin. Asiakkaan tekemään tilaukseen ja sitä koskevaan sopimukseen ja sen perusteella toimitettaviin tuotteisiin tai tuotettavaan palveluun sovelletaan kuitenkin sopimuksen voimaantulohetkellä voimassaolleita hintoja.

5. Palveluiden sisältö ja toimitus
Palvelun tarkempi sisältö, kuten vaihtoehtoiset palvelupaketit sekä palvelun hinnoittelu on kuvattu Finnish Design Shopin Verkkosivuilla.

Suunnittelupalveluiden tapauksessa palvelupakettien hinnoittelu perustuu valitun yhden tilan suunnitteluun. Suunnitelmat eivät sisällä suuria rakenteellisia muutoksia eivätkä kotikäyntejä Asiakkaan luona. Valmis sisustussuunnitelma toimitetaan Asiakkaalle noin 1-3 viikon kuluessa siitä kun Asiakas on toimittanut tilauksen edellyttämät kohdetiedot. Toimitusaikataulut ovat arvioita, ja mahdolliset lomakaudet tai ruuhkahuiput saattavat vaikuttaa toimitusaikaan.

6. Sisustussuunnittelupalveluihin liittyvät asiakkaan vastuut ja velvollisuudet
Asiakas sitoutuu toimittamaan pyydetyt kohdetiedot suunniteltavasta tilasta ennen suunnittelutyön aloitusta. Pyydetyt tiedot tulee toimittaa kolmen (3) arkipäivän kuluessa suunnittelutyön tilauksesta. Mikäli tarvittavia kohdetietoja ei ole vastaanotettu määräaikaan mennessä, Finnish Design Shop ei voi taata luvattua toimitusaikaa.

Asiakas vastaa lähettämänsä kuva- ja videomateriaalin tekijänoikeuksista sekä siitä, että lähetetyt materiaalit ovat näiden ehtojen, lain sekä hyvän tavan mukaisia. Asiakas vastaa siitä, että materiaali ei sisällä loukkaavaa sisältöä.

Asiakkaan vastuulla on varmistaa tuotteiden sopivuus asiakkaan tilaan ennen Palvelun tilausta. Finnish Design Shop ei vastaa virheellisistä hankinnoista tai mittausvirheistä aiheutuneista kuluista.

Finnish Design Shop vastaa itse tuottamansa aineiston sisällöstä, tekijänoikeuksista sekä kolmannelta osapuolelta saadusta aineistosta, johon Finnish Design Shop on saanut käyttöoikeudet.

Oikeudet Palvelun tuloksena syntyviin suunnitelmiin kuuluvat Finnish Design Shopille. Asiakkaalla ei ole oikeutta kopioida tai muutoin käyttää tuloksia muuhun kuin yksityiseen käyttöön, ellei sovellettavasta pakottavasta lainsäädännöstä muuta johdu.

Asiakas sitoutuu myötävaikuttamaan Palvelun suorittamiseen. Asiakkaan on pyydettäessä annettava tietoja sellaisista seikoista, jotka Finnish Design Shopin on otettava huomioon palvelun suorittamisessa.

7. Peruuttaminen ja palautukset

Tuotetilausten peruuttaminen
Mikäli asiakas on kuluttaja, asiakkaalla on oikeus peruuttaa tilauksensa ilmoittamalla siitä Finnish Design Shopille 30 päivän kuluessa tilauksen vastaanottamisesta. Peruutusoikeus ei kuitenkaan koske tuotteita, joita on muunneltu kuluttajan toiveiden mukaisesti kuluttajan henkilökohtaisia tarpeita vastaavaksi.

Peruutusoikeuden ehtona on, että
1) tilaus on peruutettu ilmoittamalla siitä Finnish Design Shopille viimeistään 30 päivän kuluessa tuotteen vastaanottamisesta,
2) tuote on käyttämätön,
3) tuote on siinä kunnossa, jossa kuluttaja sen vastaanotti ja kaikki tuotteeseen kuuluvat osat ovat tallella, ja
4) tuote on pakattu alkuperäiseen pakkaukseensa tai vastaavalla tavalla.

Tuote tulee palauttaa viipymättä tilauksen peruuttamisen jälkeen.

Yritys- sekä muilla organisaatioasiakkailla ei ole tässä kohdassa sovittua peruutusoikeutta.

Palvelutilausten peruuttaminen ja palvelua koskevan sopimuksen päättyminen
Mikäli asiakas on kuluttaja, sitoutumalla palvelua koskevaan sopimukseen asiakas esittää Finnish Design Shopille pyynnön palvelun suorittamisen aloittamisesta, ellei asiakas nimenomaisesti ole pyytänyt Finnish Design Shopia aloittamaan palvelun suorittamista myöhempänä ajankohtana.

Kuluttaja-asiakkaalla on oikeus peruuttaa palvelun tilaus 14 päivän kuluessa Sopimuksen voimaantulosta. Asiakkaalla ei kuitenkaan ole peruutusoikeutta, mikäli suunnittelutyö on Asiakkaan pyynnön mukaisesti ehditty aloittaa ennen asiakkaan peruutusilmoitusta. Tällöin Finnish Design Shop ei myöskään ole velvollinen palauttamaan asiakkaan maksamia palvelumaksuja. Mahdollisesta peruuttamisesta on sovittava erikseen tapauskohtaisesti. 

Asiakkaan tulee ilmoittaa peruuttamisesta sähköpostitse osoitteeseen studio@finnishdesignshop.com tai puhelimitse numeroon 020 734 3522.

Mikäli kuluttaja-asiakas käyttää peruutusoikeuttaan edellä sovitun mukaisesti, Finnish Design Shop palauttaa kaikki asiakkaan suorittamat maksut. Maksut palautetaan ilman aiheetonta viivytystä, kuitenkin viimeistään 14 päivää sen jälkeen, kun Finnish Design Shop sai tiedon asiakkaan päätöksestä peruuttaa sopimus. Finnish Design Shop palauttaa maksut käyttäen samaa maksutapaa kuin mitä asiakas oli käyttänyt maksaessaan, ellei asiakkaan ja Finnish Design Shopin välillä ole toisin sovittu.

Palvelua koskeva sopimus päättyy: 

(i) kun palvelu on toimitettu asiakkaalle, ja asiakas on maksanut sopimuksen mukaiset maksut; tai
(ii) kun asiakas on käyttänyt näissä ehdoissa sovittua peruutusoikeutta ja Finnish Design Shop on palauttanut asiakkaalle kuuluvat maksut; tai
(iii) mikäli Finnish Design Shop ei onnistu veloittamaan normaalia palvelumaksua. Näissä tilanteissa Finnish Design Shopilla on velvollisuus ilmoittaa asiakkaalle viipymättä sopimuksen päättymisestä.

8. Takuu, virhevastuu ja reklamaatio

Tuotteet
Takuu määräytyy valmistajan määrittelemien takuuehtojen mukaisesti. Asiakkaan tulee tutustua tuotteen mukana mahdollisesti toimitettaviin takuuehtoihin ennen tuotteen käyttöönottoa.

Tuotteessa ilmenevien virheiden osalta noudatetaan kuluttajan kohdalla kuluttajansuojalain säännöksiä. Muiden asiakkaiden kohdalla tuotteessa katsotaan olevan virhe, mikäli tuote ei vastaa sovittua tai ei muutoin sovellu siihen tarkoitukseen, johon sen kaltaista tuotetta yleensä käytetään.

Asiakkaan on ilmoitettava virheestä Finnish Design Shopille kohtuullisessa ajassa siitä, kun asiakas havaitsi virheen tai asiakkaan olisi pitänyt se havaita.

Palvelut
Reklamaatio. Mahdolliset huomautukset on tehtävä viipymättä kirjallisesti Finnish Design Shopin postiosoitteeseen, sähköpostiosoitteeseen tai verkkosivujen välityksellä. Mikäli palvelu ei ole sopimuksen mukainen, Finnish Design Shopilla on oikeus korjata puutteet, mikäli tämä on tehtävissä kohtuullisessa ajassa ja kohtuullisin resurssein. Mikäli Finnish Design Shop ei pysty korjaamaan puutteita, se voi antaa vastaavan hinnanalennuksen. Mikäli todetaan, että palvelun suorituksessa ei ole puutteita, asiakkaalta voidaan veloittaa Finnish Design Shopille asiasta aiheutuneet kulut.

Viivästys. Viivästyminen on kyseessä, mikäli palvelua ei suoriteta asiakkaan ja Finnish Design Shopin sopimassa ajassa. Finnish Design Shop ei ole vastuussa viivästymisestä, mikäli viivästys johtuu asiakkaasta, esimerkiksi asiakkaan osallistumattomuudesta. Viivästystapauksessa asiakas voi vaatia palvelun suorittamista tai sopimuksen purkamista  ja asiaan kuuluvia korvauksia. Asiakas voi purkaa palvelua koskevan sopimuksen, mikäli viivästyksen seuraukset ovat asiakkaalle olennaisen merkittäviä. Mikäli asiakas vaatii palvelun suorittamista viivästyksestä huolimatta, hänellä ei ole oikeutta purkaa sopimusta, jos palvelu suoritetaan kohtuullisessa tai asiakkaan asettamassa ajassa. Jos jo ennen palvelun valmistumista on selvää, että palvelun suoritus ei onnistu ilman sellaista viivästystä, joka oikeuttaa asiakkaan purkamaan sopimuksen, asiakas voi purkaa sopimuksen ennen palvelun valmistumista.

9. Maksutavat
Verkkokaupassa voidaan maksaa seuraavilla maksutavoilla: Finnish Design Shop Lasku, Finnish Design Shop Erämaksu, Nordea, Osuuspankki, Danske Bank, Visa, Visa Electron, Mastercard, Diners Club, American Express, Klarna Lasku, Klarna Tili, Paypal, Apple Pay, MobilePay ja postiennakko. Löydät tarkemmat tiedot eri vaihtoehdoista Maksutavat-sivulta. Maksutavat on esitelty myös kassalla.

Pankkien verkkomaksut
Maksunvälityspalvelun toteuttajana ja maksupalveluntarjoajana toimii Paytrail Oyj (2122839-7) yhteistyössä suomalaisten pankkien ja luottolaitosten kanssa. Paytrail Oyj näkyy maksun saajana tiliotteella tai korttilaskulla ja välittää maksun kauppiaalle. Paytrail Oyj:llä on maksulaitoksen toimilupa.

Paytrail Oyj, y-tunnus: 2122839-7
Verkkopalvelu: www.paytrail.com
Osoite: Innova 2, Lutakonaukio 7, 40100 Jyväskylä
Puhelin: 020 718 1830

10. Muutokset
Finnish Design Shop voi muuttaa verkkokaupan sisältöä, ulkoasua ja toiminnallisuuksia, milloin tahansa parhaaksi katsomallaan tavalla.

Finnish Design Shop voi myös muuttaa näitä ehtoja ilmoittamalla siitä asiakkaalle. Mikäli asiakas jatkaa verkkokaupan käyttöä, kuten tuotteiden tai palveluiden tilaamista verkkokaupasta, katsotaan asiakkaan hyväksyneen muutokset jatkamalla verkkokaupan käyttämistä. Selvyyden vuoksi todetaan, etteivät tehdyt muutokset kuitenkaan koskeva ennen muutoshetkeä tehtyjä tilauksia, jotka toimitetaan tilaushetkellä voimassaolleiden ehtojen mukaisesti.

11. Riitojen ratkaisu
Kuluttaja-asiakkaalla on oikeus saattaa tästä sopimuksesta syntyvät erimielisyydet kuluttajariitalautakunnan (www.kuluttajariita.fi) ratkaistavaksi. Kuluttajalla on lisäksi mahdollisuus käyttää myös Euroopan komission ylläpitämää verkkovälitteistä riidanratkaisufoorumia (http://ec.europa.eu/odr). 

Kuluttaja-asiakas voi nostaa sopimusta koskevan kanteen Finnish Design Shop Oy:tä vastaan joko Finnish Design Shop Oy:n kotipaikan käräjäoikeudessa tai siinä Suomessa sijaitsevan paikkakunnan käräjäoikeudessa, jonka tuomiopiirissä kuluttaja-asiakkaalla on asuinpaikka. Jollei Asiakkaalla ole asuinpaikkaa Suomessa, riitaisuudet käsitellään Finnish Design Shop Oy:n kotipaikan käräjäoikeudessa.

Yritys- ja organisaatioasiakkaiden ja Finnish Design Shop Oy:n väliset näistä ehdoista johtuvat erimielisyydet ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa.

12. Yritysasiakkaita koskevat lisäehdot
Finnish Design Shop ei vastaa tuotteen ja/tai palvelun aiheuttamasta välillisestä vahingosta tai tulon menetyksestä. Tuotteissa ilmenevien virheiden osalta Finnish Design Shopin vastuu rajoittuu mahdolliseen kauppahinnan palauttamiseen käyttöhyödyllä vähennettynä.

Yritys- ja muille ei-kuluttaja-asiakkaille tuotettaviin projektipalveluihin sovelletaan näiden ehtojen lisäksi yritysasiakkaiden projektimyynnin erityisehtoja. Mikäli yritysasiakkaiden projektimyynnin ehdot ovat ristiriidassa näiden sopimusehtojen kanssa, sovelletaan ensisijaisesti yritysasiakkaiden projektimyynnin ehtoja.