Saammeko esitellä: vastuullisuustyökalu Product Sustainability Framework on täällä!

Product Sustainability Framework on varta vasten designtuotteille räätälöity vastuullisuuskriteeristö, joka toimii uraauurtavana suunnannäyttäjänä koko muotoilualalle. Tutustu kanssamme uuteen vastuullisuustyökaluun ja alan ammattilaisten mietteisiin siihen liittyen.

Product Sustainability Framework: arviointiperusteet
Product Sustainability Framework punnitsee designtuotteiden vastuullisuutta viiden pääkategorian avulla. Työolot & palkkaus -kategoriassa arvioidaan työntekijöiden yhdenvertaisuuteen, palkkaukseen sekä työskentelyolosuhteisiin liittyviä osa-alueita.

FINNISH DESIGN SHOPIN kehittämä vastuullisuuden arviointityökalu Product Sustainability Framework, tutummin PSF, auttaa sekä kuluttajia että designalan ammattilaisia entistä vastuullisempien ostopäätösten tekemisessä.

”Vastuullisuudesta puhutaan alallamme paljon, mutta konkreettista dataa siihen liittyen voi silti olla vaikea löytää. Product Sustainability Framework on vastauksemme tähän. Työkalu auttaa kuluttajia tekemään vastuullisempia ostoksia ja toimii myös sisustusalan ammattilaisten apuna, kun suurempiin projekteihin etsitään kestävästi tuotettua designia”, kuvailee Finnish Design Shopin toimitusjohtaja Teemu Kiiski.

PSF:n myötä jokainen Finnish Design Shopin verkkokaupasta löytyvä tuote saa oman, yksilöllisen vastuullisuusarvosanansa. Arvosanan pohjana toimii tuotteiden valmistajille suunnattu kysely, jossa vastuullisuusaiheita arvioidaan kokonaisvaltaisesti aina raaka-aineiden tuotannosta ilmastovaikutuksiin ja sosiaaliseen vastuuseen asti.

• Lue lisää: Vastuullisia valintoja vaivatta – tätä on Finnish Design Shopin uusi vastuullisuuskriteeristö >

Finnish Design Shopin toimitusjohtaja Teemu Kiiski
Toimitusjohtaja Teemu Kiisken mukaan Product Sustainability Framework auttaa tuomaan brändien jo tekemää vastuullisuustyötä helposti saavutettavaan muotoon.

”Designtuotteille räätälöity vastuullisuuden arviointityökalu on ensimmäinen laatuaan ja toimii siten suunnannäyttäjänä koko muotoilualalle. Olemme kehittäneet työkalua yli kahden vuoden ajan yhteistyössä tuotteiden valmistajien kanssa. Työkalun avulla voimme tuoda brändien jo tekemää vastuullisuustyötä helposti saavutettavaan ja vertailtavaan muotoon”, Kiiski toteaa.

Tähän mennessä vastuullisuusarvosanan on ehtinyt saada jo yli 9 000 tuotetta yli sadalta eri valmistajalta, mukaan lukien Artekilta, Vitralta, Nikarilta ja Audo Copenhagenilta. Arvosanat ja tuotteiden täyttämät vastuullisuuskriteerit ovat tarkasteltavissa jokaisen tuotteen omalla tuotesivulla.

Product Sustainability Framework: arviointiperusteet
Ympäristöystävällinen tuotanto -kategoriassa tarkastellaan yritysten toiminnan kestävyyttä ympäristön ja ekosysteemien hyvinvoinnin näkökulmasta.

Sukupolvelta toiselle kestävää muotoilua

Sveitsiläinen Vitra on yksi Finnish Design Shopin tunnetuimmista ja ostetuimmista brändeistä. Vitran vastuullisuusjohtaja Dominik Schwyter, millaisena näet Product Sustainability Frameworkin roolin kuluttajien kannalta?
”Vastuulliseen kuluttamiseen liittyvät läpinäkyvyyden vaatimukset kasvavat koko ajan, ja PSF tarjoaakin kuluttajille hyvän, useisiin eri vastuullisuuskriteereihin perustuvan työkalun ostopäätöksen tueksi.

Tuotteet käyvät läpi laajan ja kokonaisvaltaisen arviointiprosessin, jonka lopputuloksena asiakas saa mahdollisimman kattavan kuvan niiden vastuullisuudesta. Viitekehitys on mielestäni merkittävä saavutus, sillä se tuo olennaiset vastuullisuuskysymykset lähemmäs asiakkaita ja mahdollistaa samalla tuotteiden vertailun niiden ympäristövaikutusten perusteella.”

Vitran vastuullisuusjohtaja Dominik Schwyter
”Vitralla vastuullisuuteen suhtaudutaan kokonaisvaltaisesti, se on koko yrityskulttuuriamme määrittävä tekijä. Tavoitteena on luoda sukupolvelta toiselle kestäviä tuotteita”, tiivistää Vitran vastuullisuusjohtaja Dominik Schwyter.

Millaisia muutoksia vastuullisuus on tuonut Vitran tuotantoketjuihin – kertoisitko joitain esimerkkejä?
”Tanskalaisen tutkimuksen mukaan jopa 80 % tuotteen ympäristövaikutuksista määräytyy jo sen suunnitteluvaiheessa. Olemmekin ottaneet käyttöön kestävän suunnittelun oppaan, jonka avulla voimme kysyä oikeat kysymykset oikeaan aikaan ja siten löytää parempia ratkaisuja jo suunnittelutyön varhaisessa vaiheessa. Tämä johtaa pitkällä aikavälillä entistä kestävämpiin tuotteisiin. Jokaisen uuden tuotteen on esimerkiksi oltava helposti korjattavissa ja kierrätettävissä.

”Jopa 80 % tuotteen ympäristövaikutuksista määräytyy jo sen suunnitteluvaiheessa.”

Lisäksi arvioimme jatkuvasti olemassa olevaa tuotevalikoimaamme, sillä lähes 90 % omasta hiilijalanjäljestämme on peräisin käyttämistämme materiaaleista. Olemme muun muassa siirtyneet käyttämään kierrätysmuovia useissa bestsellereissämme ja siirtyneet nahkatuotteissa perinteisestä parkitsemisesta kasviparkitukseen.

Hankinnoissa työskentelemme hyvin paikallisen toimitusketjun kanssa: 96 % tavarantoimittajistamme sijaitsee Euroopassa, ja lähes puolet heistä Saksassa. Parannamme myös jatkuvasti omaa infrastruktuuriamme ympäristövaikutusten pienentämiseksi; olemme esimerkiksi äskettäin liittäneet ensimmäiset rakennuksemme paikalliseen kaukolämpöjärjestelmään. Pakkauksissamme käytämme nykyisin kierrätyskartonkia ja kierrätettyjä polyeteenipusseja.”

Vitra on asettanut kuluvalle vuosikymmenelle kolme vastuullisuustavoitetta. Kertoisitko vielä niistä lyhyesti?
”Ensinnäkin haluamme vähentää ekologista jalanjälkeämme mahdollisimman paljon ja samalla tehdä mahdollisimman paljon hyvää ympäristölle ja yhteiskunnalle, jotta lopullinen ympäristövaikutus olisi positiivinen. Toiseksi seuraamme jokaista tuotetta sen koko elinkaaren ajan, jotta voimme varmistua siitä, että tuote saa mahdollisimman pitkän käyttöiän ja on aikanaan helppo kierrättää ja hävittää. Kolmanneksi haluamme olla varmoja siitä, että asiakkaat voivat tehdä ostopäätöksensä mahdollisimman yksityiskohtaisiin tietoihin perustuen. Tässä viimeisessä kohdassa PSF:n kaltaiset aloitteet ovat suureksi hyödyksi, sillä ne auttavat meitä näkemään asiat asiakkaan näkökulmasta.”

Product Sustainability Framework: arviointiperusteet
Ilmastoteot-kategoria keskittyy kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisen arviointiin. Tässä kategoriassa korkeimman arvosanan saanut tuote on hiilineutraali tai jopa hiilinegatiivinen.
Product Sustainability Framework: arviointiperusteet
Vastuulliset materiaalit -kategoriassa arvioidaan tuotteessa käytettyjen materiaalien ekologisuutta ja kestävyyttä.

”PSF auttaa tekemään oikeita valintoja”

Muotoilija Jenni Roininen, olet toiminut vuodesta 2011 huonekaluvalmistaja Nikarin luovana johtajana. Miten vastuullisuusteemat näkyvät omassa työssäsi?
”Vastuullisuus on omassa työssäni oikeastaan jo lähtökohta, en osaisi perustella tuotteiden valmistamista oikeastaan mistään muusta näkökulmasta. Ajattelen, että muotoilijan tehtävä on suunnitella omistajalleen tarpeellinen ja iloa tuottava tuote juuri kestävän kehityksen periaatteiden pohjalta.

Fyysisen olomuodon ja materiaalivalintojen lisäksi muotoilun kohteena on usein koko prosessi aina valmistuksesta tuotteen omistamiseen, kunnostamiseen ja kierrätykseen asti. Muotoilijan haaste onkin se, miten tässä koko ketjussa onnistutaan yhdessä valmistajien, jälleenmyyjien ja kuluttajien kanssa.”

Muotoilija Jenni Roininen
Taideteollisessa korkeakoulussa huonekalumuotoilua opiskellut Jenni Roininen tunnetaan muun muassa Nikarille suunnittelemistaan ajattoman minimalistisista puuhuonekaluista.

Millaisia muutoksia muotoilun vastuullisuuteen liittyen olet havainnut oman urasi aikana?
”Muotoiluprosessi on ryhmätyötä eri osaajien kesken, ja muotoilijan työ tasapainon ylläpitämistä näiden välillä. Tämä välittäjän rooli on kasvanut oman urani aikana, erityisesti vastuullisuuskysymyksissä – tilaajayritykset ja asiakkaat odottavat nykyisin, että vastuullisuusasiat on otettu muotoilussa huomioon.

”Tilaajayritykset ja asiakkaat odottavat nykyisin, että vastuullisuusasiat on otettu muotoilussa huomioon.”

Muotoilijan on myös oltava perillä yhä useammista tuotteen elinkaareen vaikuttavista osa-alueista: niin kulutustottumuksista, logistiikasta, materiaaleista ja niiden ympäristövaikutuksista kuin myös tuotantotekniikoiden ja -paikkojen vastuullisuudesta sekä alan tulevaisuudennäkymistä. Muotoilu onkin kehityksen etujoukoissa esimerkiksi kierrätettävyyden hyödyntämisessä.”

Entä millaisia ajatuksia Product Sustainability Framework sinussa herättää?
”Tällaiset työkalut ovat ehdottoman tärkeitä. Uskon, että kun uusin tieto on kerätty kaikkien nähtäville, on sillä vaikutusta myös muotoilijan työhön. Tuotteen elinkaari on ketju, johon kuuluu muotoilijan ja valmistajan lisäksi jälleenmyyjä ja tuotteen loppukäyttäjäkin. PSF auttaa mielestäni jokaista huolehtimaan omasta osuudestaan tässä elinkaaressa ja tekemään oikeita valintoja ympäristön ja vastuullisuuden puolesta.”

Product Sustainability Framework: arviointiperusteet
Kiertotalous & kestävä design -kategoriassa arvioidaan, noudattaako tuote kiertotalouden periaatteita: onko se suunniteltu huollettavaksi, kunnostettavaksi ja uudelleenkäytettäväksi?

Product Sustainability Framework logo
Product Sustainability Framework lanseerattiin virallisesti Helsinki Design Weekin aikana.

Product Sustainability Framework lanseerattiin 14.9.2023 Helsinki Design Weekin päänäyttelyn tapahtumatilassa. Lanseeraustilaisuuden paneelikeskustelussa ääneen pääsivät:

• Palkittu ruotsalaismuotoilija Fredrik Paulsen
Nikarin ja Woodnotesin toimitusjohtaja Johanna Vuorio
Design Agency Fyran toimitusjohtaja ja perustajajäsen Hanna Neuvo 
Finnish Design Shopin operatiivinen johtaja Reetta Noukka
Keskustelua moderoi Helsingin Sanomien entinen päätoimittaja, journalisti Anu Ubaud United Imaginations -viestintätoimistosta

Katso myös:

Tutustu tarkemmin Product Sustainability Frameworkin vastuullisuuskriteereihin >

Teksti: Nora Uotila Kuvitukset: Oona Mäkelä Valokuvat: Nikari ja Vitra

Edellinen juttu
Seuraava juttu
Löydä huonekalut, valaisimet ja paljon muita designaarteita jopa 40 %:n alennuksella!

Tee löytöjä

Rakkaudesta hyvään muotoiluun

Design Stories on Finnish Design Shopin oma nettijulkaisu, joka esittelee skandinaavisia koteja, klassikoita ja ajankohtaisia uutuuksia. Tervetuloa viihtymään seurassamme!

Siirry Design Storiesin etusivulle

Osta pohjoismaista muotoilua

Design Storiesin tarjoaa Finnish Design Shop, maailman suurin pohjoismaisen muotoilun verkkokauppa.

Siirry ostoksille Finnish Design Shopiin

Osta ja myy vintageaarteita

Franckly.com on Finnish Design Shopin ylläpitämä ja kuratoima käytettyjen designtuotteiden osto- ja myyntipaikka.

Tutustu Francklyn valikoimaan