Pieces of Nordic Happiness

Teemu Karhunen

Teemu Karhunen valmistui Kymeenlaakso ammattikorkeakoulusta vuonna 2002. Tämän jälkeen hän myös opiskeli Taideteollisessa korkeakoulussa kalustesuunnittelua.  Vuodesta 2002 saakka Karhunen on työskennellyt pääasiassa tuotekehitysspesialistina kalustealla, mutta on myös tehnyt muotoilutyötä. Hän on yhdessä Hilja Nikkasen kanssa tehnyt töitä muotoiluyritys Hile-designin kautta.

Teemu Karhunen on suunnitellut seuraaville valmistajille: Hile

1 alakategoria:

1 tuote

1 tuote